Εκτύπωση

Ας Συστηθούμε

Είμαστε μια ομάδα τεχνικών υπολογιστών & δικτύων με βαθιά αντίληψη και εμπειρία του χώρου της πληροφορικής.

Εργαζόμαστε στον τομέα από το 1999 και διαθέτουμε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και γνώσεις για να εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας την τεχνική υποστήριξη με χαμηλό κόστος και χωρίς αντιστάθμιση στην ποιότητα.

Οι υπηρεσίες μας αυτή τη στιγμή καλύπτουν τις ακόλουθες περιοχές :

  • Άγιος Δημήτριος
  • Άλιμος
  • Αργυρούπολη
  • Βύρωνα
  • Γλυφάδα
  • Δάφνη
  • Ηλιούπολη
  • Ελληνικό
  • Π. Φάληρο

και καλύπτονται από εγγύηση καλής εργασίας.

Εκτύπωση

Καλώς ήλθατε

Η εταιρία ασχολείται με την υποστήριξη - συντήρηση - επισκευή συστημάτων πληροφορικής.

Η τεχνική μας γνώση μπορεί να καλύψει όλες τις σύγχρονες ανάγκες που απαιτούνται από την χρήση των προϊόντων πληροφορικής είτε αυτές αφορούν ένα απλό οικιακό υπολογιστή είτε την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών σε όλο τους το φάσμα (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εξυπηρετητές (Servers), δικτυακές λύσεις και εφαρμογές, προγραμματισμό, κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων (sites, e-shop), παραμετροποίηση εφαρμογών κ.α.

Οι τομείς κάλυψης των υπηρεσιών περιλαμβάνoυν και την συντήρηση, αναβάθμιση και εγκατάσταση τόσο του υλισμικού (Hardware) όσο και των λειτουργικών συστημάτων όπως Windows, Linux(πολλών distributions), Mac OS και μεγάλου πλήθους εφαρμογών λογισμικού (Software).

Η επίσκεψή μας στο χώρο σας θα μας δώσει την δυνατότητα να επιβεβαιώσουμε τις τεχνικές μας γνώσεις και λύσεις.

 

Εκτύπωση

Επισκευή υπολογιστών & Laptops

 • Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος (Windows, MacOS, Linux).
 • Εγκατάσταση εφαρμογών και παραμετροποίηση τους.
 • Έλεγχος σωστής λειτουργίας.
 • Έλεγχος και απόρριψη ιών, malware, spyware.
 • Εγκατάσταση, αναβάθμιση και αντικατάσταση υλιστικού (Hardware).
 • Λήψη (BackUp) και επαναφορά (Restore) δεδομένων.

To service για τους υπολογιστές ή laptop καθώς και οποιαδήποτε επιπλέον εργασία αφορά και επαγγελματικούς χώρους ή υπολογιστές που βρίσκονται σε δίκτυο με εξυπηρετητές (servers)

Εκτύπωση

Κατασκευή & συντήρηση δικτύων

Με την εξάπλωση των διαδικτυακών και δικτυακών εφαρμογών δημιουργήθηκε και η αναγκαιότητα για διασφάλιση των δεδομένων και αρχείων. Παρόλο που η παράμετρος αυτή δεν λαμβάνεται πάντα υπόψιν η ασφάλεια των δικτύων είναι η πρωταρχική παράμετρος που εξασφαλίζει αδιάλειπτη χρήση των πόρων κυρίως σε επαγγελματικό περιβάλλον. Συχνά προβλήματα στις επιχειρήσεις προκύπτουν από σφάλματα στο δικτυακό εξοπλισμό και την παραμετροποίηση του με αποτέλεσμα το χάσιμο εργατοορών, χρόνου και κατά συνέπεια χρήματος. Και στις οικιακές ανάγκες όμως η προβληματική εγκατάσταση του δικτυακού εξοπλισμού προκαλεί καθυστερήσεις και φθορές στους υπολογιστές αλλά και λανθασμένο έλεγχο η φόβο για την χρήση του διαδικτύου (Από εμάς και τα παιδιά).

Οι λύσεις για την εξασφάλιση των δικτύων όμως υπάρχουν και με την εμπειρία μας μπορούμε να διασφαλίσουμε και να εξαλείψουμε τις απρόβλεπτες συνέπειες που μπορούν να προκληθούν.

Οι εργασίες μας περιλαμβάνουν τους παρακάτω τομείς:

 • Κατασκευή και συντήρηση δικτύων.
 • Παραμετροποίηση για ασφάλεια δικτύων.
 • Υλοποίηση VPN.
 • Απομακρυσμένη διαχείριση.
 • Σύνδεση δικτυακού εξοπλισμού (Routers, Switches, Firewalls, Printers, Scanners, IP cameras, Smart TV κ.α.).
Εκτύπωση

Ρύθμιση CCTV, IPCameras

Με την ανάγκη για την φύλαξη και την επίβλεψη της περιουσίας σας και ατόμων, μπορείτε με τη τοποθέτηση και παραμετροποίηση αναλογικών και δικτυακών συσκευών καταγραφής, να έχετε πρόσβαση για τη προβολή των χώρων που θέλετε να εποπτεύετε.

Αναλαμβάνουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Ρύθμιση, παραμετροποίηση DVR, NVR, IPCameras.
 • Ρύθμιση router για απομακρυσμένη σύνδεση.
 • Καταχώρηση δυναμικών DNS.
Εκτύπωση

Κατασκευή ιστοσελίδων (Web sites)

Στην σύγχρονη εποχή που ζούμε η πληροφόρηση μας έρχεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από το διαδίκτυο (internet).

Έτσι η αναγκαιότητα της ανάρτησης των επιχειρησιακών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων στο χώρο του διαδικτύου επιβάλλεται τόσο για διαφημιστικούς λόγους όσο και για λόγους πληροφόρησης και εμπορικής ανάπτυξης.

Η εμπειρία μας στο συγκεκριμένο χώρο είναι μεγάλη δίνοντας μας την δυνατότητα να μπορούμε με μικρό κόστος να κατασκευάζουμε ιστοσελίδες με λειτουργικότητα και εμφάνιση που θα σας εξασφαλίσουν το κόστος κατασκευής.

Οι λύσεις μας περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία Ιστοσελίδων, e-shop, CMS σε πλατφόρμες Joomla, Wordpress.
 • Κατασκευή logo, banners.
 • Καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης (Google, Bing κ.α.).
 • Βελτιστοποίηση ευρετηρίων S.E.O.
Εκτύπωση

Επισκευή & συντήρηση Servers

Εκτός από τις διαδικασίες που αφορούν την επισκευή των υπολογιστών & Laptop αναλαμβάνουμε και τις ακόλουθες:

Περιβάλλον Windows

 • Εγκατάσταση ελεγκτή τομέα (Domain controller)
 • Εγκατάσταση και διαχείριση ενεργού καταλόγου (Αctive Directory)
 • Εγκατάσταση πρόσθετων ρόλων εξυπηρετητών όπως (File, Print, Application, Mail, DNS, DHCP, Terminal, Web Server(IIS, Apache))
 • Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου.
 • Διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης δεδομένων (Backup).
 • Παραμετροποίηση πολιτικών ασφαλείας (Local ή Domain security policies)

Περιβάλλον Linux

 • Εγκατάσταση εικονικών μηχανών (Virtual Machines) σε KVM
 • Εγκατάσταση λειτουργικών και παραμετροποίηση του (CentOS, UBUNTU)
 • Εγκατάσταση πρόσθετων ρόλων FTP (VSFTP), Mail Server (Zimbra), Web Server (Apache,Nginx), Firewall (pfsense), Βάσεις δεδομένων (MySQL, MariaDB)
 • Ρύθμιση & ασφάλιση δικτύου.
 • Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος λήψης αντιγράφων (Backup) με FreeNAS.
 • Απομακρυσμένη διαχείρηση (VNC Server - client)
Εκτύπωση

Πρόσθετες υπηρεσίες

 • Εγκατάσταση εκτύπωτων, σαρωτών, πολυμηχανημάτων. (printers, scanners, multifunction)
 • Ρύθμιση & παραμετροποίηση εφαρμογών σε κινητές συσκευές (mail, cloud apps σε κινητά τηλέφωνα & tablets iphone, ipad, android)
 • Σύνδεση οικιακών συσκευών σε δίκτυο (Smart TV, Disc Players, Media Servers, DLNA κ.α.)
 • Σύνδεση & παραμετροποίηση κάμερων ασφαλείας κλειστού κυκλώματος & καταγραφικών αναλογικές ή δικτυακές ψηφιακές (CCTV, DVR, IP CAMERAS, NVR)

Για οποιαδήποτε εργασία ή υπηρεσία που προσφέρουμε δίνουμε εγγύηση καλής λειτουργίας και εγγύηση καλής εκτέλεσης της συντήρησης.