Εκτύπωση

Επισκευή υπολογιστών & Laptops

  • Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος (Windows, MacOS, Linux).
  • Εγκατάσταση εφαρμογών και παραμετροποίηση τους.
  • Έλεγχος σωστής λειτουργίας.
  • Έλεγχος και απόρριψη ιών, malware, spyware.
  • Εγκατάσταση, αναβάθμιση και αντικατάσταση υλιστικού (Hardware).
  • Λήψη (BackUp) και επαναφορά (Restore) δεδομένων.

To service για τους υπολογιστές ή laptop καθώς και οποιαδήποτε επιπλέον εργασία αφορά και επαγγελματικούς χώρους ή υπολογιστές που βρίσκονται σε δίκτυο με εξυπηρετητές (servers)

Για οποιαδήποτε εργασία ή υπηρεσία που προσφέρουμε δίνουμε εγγύηση καλής λειτουργίας και εγγύηση καλής εκτέλεσης της συντήρησης.